Tavaramerkkisäännösten uudistuminen vaatii toimenpiteitä tavaramerkkien omistajilta

31.05.2016

Suomen kansallisen tavaramerkkilain osittaisuudistus tulee voimaan 1.9.2016 ja se koskee Suomessa myönnettyjä tai myönnettäviä kansallisia merkkejä. Tavaramerkkiä koskevan sääntelyn muuttumisesta koituu käytännön seurauksia tavaramerkkien haltijoille.

Tärkeimmät muutokset koskevat tavaramerkin ja erottamiskyvyn määritelmiä. Lakia on pyritty selventämään niin, että suojan sisällöstä ja rajoituksista on laadittu erilliset säännökset. Uudistuksen tavoitteena oli tehdä EU-tasolta tulevat minimimuutokset, mutta samalla todettiin, että on tärkeätä tehdä uudistuksen lisäksi kansallisen lain kokonaisuudistus. Työ- ja elinkeinoministeriö aikoo asettaa työryhmän, jonka toimikausi kestää syksystä 2016 vuoden 2017 loppuun.

EU:n tavaramerkkiuudistus helpottaa epätyypillisten merkkien suojattavuutta

Uudistukset eivät tavaramerkkien kohdalla jää tähän. Suomen kansallisen uudistuksen lisäksi tulee EU:n tavaramerkkiuudistukset. EU:n uusi tavaramerkkidirektiivi tuli voimaan jo vuoden alussa sekä suoraan sovellettava EU:n tavaramerkkiasetus maaliskuussa. Suurin uudistus on graafisesta esityksestä luopuminen. Tämä tarkoittaa niin sanottujen epätyypillisten merkkien, kuten väri-, ääni- ja muiden vastaavien merkkien todennäköistä helpompaa suojattavuutta. Toisaalta suojan kohde tulee olla aina täsmällisesti ilmoitettu hakemuksessa.

Tavarat ja palvelut yksilöitävä aiempaa tarkemmin

Toinen EU-uudistuksista seurannut keskeinen muutos on tavaroiden ja palveluiden aikaisempaa tarkempi yksilöinti. Muutos koskee ennen 22.6.2012 haettuja EU-rekisteröintejä. Tavaramerkin haltijalla on nyt muutama kuukausi aikaa tehdä päivitys aiempaan luokitukseen. Siirtymäaika on sikäli ehdoton, että 24.9.2016 jälkeen ei ole enää mahdollista tehdä muutoksia luokitukseen vaan tavara- ja palveluluokituksia tulkitaan sellaisina kuin ne ovat olleet. Yleisimpänä esimerkkinä on mainittu luokan 15 osalta nuottitelineet, jotka kuuluvat luokkaan, vaikka eivät sisälly luokkaotsikkoon ”soittimet”. Jos siis halutaan suojaa myös nuottitelineille, tulisi ne mainita erikseen, eikä pelkästään yläluokkaa.

Yritysten on nyt korkea aika käydä läpi tavaramerkkisalkkunsa ja miettiä luokitusuudistuksen seuraukset merkki merkiltä asiantuntijan kanssa. Näin varmistetaan, että luokitukset saadaan ajanmukaistettua tarkentamalla niitä yrityksen tarpeiden kannalta oikein.

Annamme mielellämme lisätietoja aiheesta:
Partner Markus Myhrberg, puh.: +358 40 505 5343, markus.myhrberg@lexia.fi
Associate Jaana Saarijärvi, puh.: +358 50 377 5285, jaana.saarijarvi@lexia.fi

Teksti: Senior Advisor Rainer Oesch

Back to Top