Svartström asiantuntijana EJN -kokouksessa koskien uudistettua Bryssel I -asetusta

26.10.2015

Lexian asianajaja Kenneth Svartström osallistuu tulevana perjantaina BrysselissäSuomen Asianajajaliiton edustajana Euroopan oikeudellisen verkoston (EJN) verkostokokoukseen jonka aiheena on käsitellä uudistettua Bryssel I -asetusta. Kyseinen Bryssel I asetus pyrkii helpottamaan tuomioiden täytäntöönpanoa toisessa EU-jäsenvaltiossa.Tarkempaa tietoa asetuksesta on luettavissa 29.6. kirjoittamassamme artikkelissa.

Euroopan oikeudellinen verkosto (EJN-civil) on joustava, byrokraattisuutta kaihtava järjestelmä, jonka tavoitteena on yksinkertaistaa ja tehostaa yhteistyötä jäsenvaltioiden kansallisten oikeusviranomaisten välillä. Samalla se edistää EU:n yksityisoikeuden alaan liittyvien säädösten käytännön soveltamista ja täytäntöönpanoa. Verkosto on ollut toiminnassa vuodesta 2002.13

Back to Top