Startupit: 5 vinkkiä markkinoinnin lakikiemuroihin

31.03.2017

Startupit: 5 vinkkiä markkinoinnin lakikiemuroihin Lexia

Löytyykö sinulta mahtava tuote, nouseva brändi tai huippuhyviä markkinointi-ideoita? Loistojuttu! Menestys edellyttää kuitenkin, että myös lakipuoli on kunnossa.

 

 

Markkinointia koskeva sääntely on varsin monimutkaista ja hajanaista. Toimialasta riippuen startup-yritystä saattaa koskea paitsi yleinen markkinointilainsäädäntö myös esimerkiksi kuluttajansuojalaki ja laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoimissa, sekä erilaiset alakohtaiset säännökset ja määräykset. Uusien digitaalisten innovaatioiden myötä saataville tulee jatkuvasti uusia markkinointikeinoja, jotka lainopillisesta näkökulmasta saattavat joskus aiheuttaa yllätyksiä.

 

Älä kuitenkaan lannistu! Useimmiten lainsäädäntö ei kuitenkaan muodostu merkittäväksi markkinointitavoitteiden saavuttamisen esteeksi. Kun keskeiset vaatimukset selvittää hyvissä ajoin, säästyy aikaa, rahaa ja vaivaa.

  • Tunnista kohdemarkkinasi. Markkinointia koskeva lainsäädäntö ja määräykset eroavat tyypillisesti merkittävästi sen mukaan, onko markkinointi suunnattu kuluttajille vai yrityksille. Määrittele kohderyhmä, jonka haluat tavoittaa, ja tarkista mahdolliset kohderyhmää koskevat erityisvaatimukset. Esimerkiksi alaikäisille suunnattua markkinointia säännellään tiukemmin kuin aikuisille suunnattua.
  • Ota myös selvää mahdollisista tuotetta tai toimialaa koskevista alakohtaisista vaatimuksista. Lailla säännellään esimerkiksi alkoholin, elintarvikkeiden ja rahoitustuotteiden markkinointia sekä terveydenhuollon palveluita ja tuotteita koskevaa markkinointia. Lainsäädännön eri aloille asettamien rajoitusten lisäksi esimerkiksi kuluttajaviranomaisen ohjeet ja alan itsesäätely asettavat markkinoinnille tiettyjä rajoituksia.
  • Sähköinen suoramarkkinointi, kuten sähköposti- ja tekstiviestimainokset, edellyttää kuluttajan ennakkosuostumusta. Ota selvää mahdollisista markkinointikanavia koskevista alakohtaisista määräyksistä.
  • Suunnitteletko some-markkinointia? Somemarkkinointia koskevat periaatteessa samat säännöt kuin muissakin kanavissa tehtävää markkinointia. Mainosten on oltava selvästi tunnistettavissa mainoksiksi markkinointitavasta ja -kanavasta riippumatta. Jos hyödynnät bloggareita tuotteittesi markkinoinnissa, varmista, että bloggarit kertovat selkeästi yhteistyöstä. Tämä on erityisen tärkeää sosiaalisessa mediassa.
  • Markkinointisääntelyn lisäksi yrityksen on varmistettava, että sen toiminta noudattaa myös muuta kampanjointiin liittyvää lainsäädäntöä, kuten tietosuojaa ja teollis- ja tekijänoikeuksia koskevaa lainsäädäntöä. Varmista siis ennen markkinoinnin aloittamista, että teollis- ja tekijänoikeutenne (brändinne) on suojattu ja ettei muiden oikeuksia rikota. Jos hyödynnät markkinoinnissa henkilötietoja, ota selvää, miten sen voi tehdä turvallisesti ja tietosuojalainsäädännön mukaisesti, ja varmista, että henkilötietojen keräämisestä ja tallentamisesta ilmoitetaan asianmukaisesti.
Kerromme mielellämme lisää:


Markus Myhrberg, osakas, puh.: +358 40 505 5343, markus.myhrberg@lexia.fi

Ville Kukkonen, lakimies, puh: +358 40 745 6784, ville.kukkonen@lexia.fi

Back to Top