Samulin blogi: Teknologia on saatava tempusta toimintatavaksi

30.06.2017

Digitalisaatio, tekoäly ja Legaltech ovat kuumia aiheita juridiikan maailmassa. Silmiinpistävä muutos asenteissa tapahtui viime vuoden aikana. Kansainvälisen asianajajaliiton IBA:n vuosikokouksessa vuonna 2015 aihetta sivuttiin, mutta jo seuraavana vuonna digitalisaatio oli tilaisuuden pääpuheenaihe.

Olemassa olevat sovellukset kehittyvät ja uusia syntyy jatkuvasti. LawGeex julkaisi tänä vuonna mielenkiintoisen tutkimuksen Legaltech-alan tilanteesta. Oheisessa kuvassa on jaoteltu markkinoilla olevat tuotteet ja palvelut kategorioihin toiminnollisuuksien mukaan. Kuvaavaa on, että kaavio jaotteluineen on ehtinyt osin vanhentua uusien sovellusten ja käyttötapojen myötä.

Miten hyödyt saadaan satamaan asiakkaan laariin?

Perinteisiin nojaavalla asianajoalalla toimintatavat ja liiketoimintamallit on opittu vuosikymmeniä, ellei jopa -satoja sitten. Siksi edelläkävijän maine on helppo ansaita ja vanhoillinen mielikuva freesaantuu vaatimattomillakin teknologia-askeleilla. Uutuudenviehätyksen ja markkinointihumun hälvettyä joudutaan kuitenkin peruskysymyksen äärelle: miten teknologia hyödyttää asiakasta? Hyötyjen on näyttäydyttävä tehokkuuden parantumisena tai uutena palvelumallina. Asiakkaan on saatava palvelua nopeammin, tehokkaammin, edullisemmin ja laadukkaammin. Jos hyötyjä ei voi mitata käytännössä, teknologian käyttöön ottaminen jää markkinointitempuksi.

 

Sopimusten läpikäyntiin erikoistuneet DD-työkalut etsivät materiaaleista haluttuja sopimuslausekkeita lakimiesarmeijaa nopeammin. Järjestelmä tunnistaa halutun lausekkeen erilaiset kirjoitusmuodot ja oppii uutta huikealla vauhdilla. Kuvio kuitenkin monimutkaistuu heti, jos sopimuksiin on kirjoitettu jotain sinne kuulumatonta, kuten yllättäviä ehtoja. Tällaisia DD-työkalu ei osaa etsiä, ellei siltä erikseen pyydetä. Siksi kattavaa Due Diligence -tarkastusta ei voi vielä tehdä vain tekoälyä hyödyntäen. Toki ongelmaan on jo kehitteillä sovelluksia, ja lähitulevaisuudessa tämäkin huoli vanhentuu.

 

Ilo teknologian hyödyistä jää lyhyeksi, jos liiketoimintamalli estää niiden täyden hyödyntämisen. Tilanne muistuttaa ensimmäisten polttomoottorikäyttöisten autojen käyttöönottoa. Polttomoottori korvasi hevoset voimanlähteenä, mutta auto muistutti edelleen ulkoisesti perinteisiä hevoskärryjä. Myöhemmin huomattiin liikkumisen olevan tehokkaampaa ja turvallisempaa, kun myös kulkuneuvon rakennetta ja toimintaperiaatteita muokattiin.

 

Jotta uuden teknologian käyttöön ottaminen asianajotoimistossa ei olisi silkkaa hevosten korvaamista hevoskärryn edellä, käyttöönoton yhteydessä on myös muutettava toimintatapoja. Silloin pystymme toimittamaan palvelun nopeammin, tehokkaammin ja jopa laadukkaammin.

 

Lexian teknologiasuunnitelma valmistuu syksyllä

Työryhmämme tuottaa syksyn aikana näkemyksen Lexian tavasta valjastaa teknologia asiakkaidemme hyödyksi. Työryhmää johtaa tuore lexialainen Iikka Sainio, joka asianajajan työn ohessa toimii Innovation Managerinamme. Iikan lisäksi ryhmään kuuluvat Advisor Boardin jäsen Ari Rahkonen, ICT-praktiikan vetäjä Sami Rintala, teknologiajuristi Petteri Günther ja teknologianatiivi, oikeustieteen ylioppilas Robin Eklund. Ryhmä tekee esityksen teknologiasuunnitelmasta aikatauluineen, jonka toimitusjohtajana esittelen hallitukselle ennen kuluvan vuoden loppua. Sen jälkeen kerromme käytännön ratkaisuistamme.

 

Pelkän teknologiatarkastelun lisäksi ryhmä perehtyy toimintatapoihin ja henkilöresursointiin. Otamme myös kantaa siihen, milloin teknologiaa kannattaa ottaa käyttöön. Koska teknologia kehittyy huikeaa vauhtia, toisinaan on järkevää odottaa. Odottamisella menettää pioneerin markkinahuomion, mutta todelliset asiakkaalle koituvat hyödyt saavutetaan vasta, kun teknologia on riittävän valmis.  

 

Lisätiedot:

 

Toimitusjohtaja Samuli Koskela, puh. 040 588 8323, samuli.koskela@lexia.fi

 

Back to Top