Perusmaksupalvelujen tarjoaminen tulee pakolliseksi pankeille

21.11.2016

25.8.2016 annetussa hallituksen esityksessä (123/2016) ehdotetaan muutoksia kansalliseen lakiin niin sanotun perusmaksutilidirektiivin (EPNDir 2014/92/EU) implementoimiseksi. Luottolaitoslakiin ehdotetut muutokset tekisivät perusmaksutilin ja siihen liittyvien maksupalvelujen tarjoamisen pakolliseksi luottolaitoksille. Vähimmäismaksupalvelut takaisivat asiakkaille esimerkiksi verkkopankkitunnukset, tilisiirrot verkkopankissa, käteisen nostamisen ja maksukortin. Pankeille ehdotetaan oikeutta kieltäytyä näiden palvelujen tarjoamisesta vain esimerkiksi rahanpesulainsäädännöstä johtuvissa poikkeustapauksissa, kuten tilanteessa, jossa asiakkaalla ei ole henkilötunnusta. Lakien odotetaan tulevan voimaan lähiaikoina.

Uudistuksen taustalla on ajatus kansalaisten yhdenvertaisuudesta. Asiakkaan ikä tai toimintarajoitteet eivät jatkossa olisi hyväksyttäviä syitä kieltäytyä perusmaksutilin avaamisesta ja vähimmäismaksupalvelujen tarjoamisesta. Luottolaitosten tulisi sen sijaan tarvittaessa mukauttaa palveluitaan ja varmistaa, että ne ovat käyttökelpoisia myös apuvälineillä. Verkkopankkitunnuksia tarvitaan laajasti myös tunnistautumisessa julkisen hallinnon verkkopalveluihin, minkä tulee olla mahdollista kaikille kansalaisille. Maksutilidirektiivin myötä Suomen kansalaisilla on vastaava oikeus perusmaksutiliin kaikkialla Euroopan talousalueella.

Tiedonsaanti parantuu ja pankin vaihtaminen helpottuu

Lakimuutos toisi parannuksia kuluttajien tiedonsaantiin maksupalveluiden ja maksutilien hinnoittelusta, kun palveluntarjoajien olisi jatkossa annettava kuluttajille yksityiskohtainen erittely perimistään maksuista sekä sanasto maksupalvelujen käsitteistä. Jatkossa kuluttajien olisi myös mahdollista vertailla maksupalvelujen kustannuksia hintojen vertailusivustolla, jonne luottolaitosten ja maksupalveluntarjoajien on toimitettava tietoja toiminnastaan. Yhtenä uudistuksen tavoitteena onkin lisätä kilpailua maksupalvelujen tarjonnassa.

Luottolaitoksille ja maksupalveluntarjoajille tulisi lakimuutosten myötä myös velvollisuus tilinsiirtopalvelun tarjoamiseen. Ehdotuksen mukainen tilinsiirtopalvelu tekisi tilin vaihtamisen maksupalveluntarjoajasta toiseen kuluttajalle helpommaksi. Lakimuutosten valmistelun aikana oli vaihtoehtoisena toteuttamistapana esillä kansallisen järjestelmän rakentaminen tilinumeron siirrettävyyden ja laskujen edelleenlähetyksen toteuttamiseksi. Vaatimusta tällaisesta järjestelmästä ei kuitenkaan sisälly perusmaksutilidirektiivin, joten se on jätetty pois hallituksen esityksestä. Järjestelmän perustamiskustannukset arvioitiin lopulta hyötyjä suuremmiksi.

Komissio käsittelee perusmaksutilidirektiiviä uudelleen vuonna 2019, jolloin myös EU-tasoinen edelleenlähetys ja tilinumeron siirrettävyys tulevat uudelleen tarkasteltavaksi.

Annamme mielellämme lisätietoja: Olli Kiuru, Partner, puh. +358 40 7168 020, olli.kiuru@lexia.fi.

Back to Top