Rakentaminen ja ympäristöoikeus

Rakennushankkeissa on tärkeää hahmottaa kokonaisuus myös juridisesta näkökulmasta jo alustavissa suunnitelmissa. Lainsäädäntö, riskienhallinta ja useat toisiinsa linkittyvät toimijat ovat alaan liittyviä haasteita, joihin vastaamiseen tarvitaan erityistä asiantuntemusta.

Palvelumme kattavat rakennushankkeen suunnitteluun ja rakennusprojektin eri vaiheisiin liittyvät oikeudelliset kysymykset aloituksesta sen valmistumisen jälkeiseen aikaan.

 

Tarjoamme juridisen näkökulman rakennuttajille, kiinteistönomistajille, urakoitsijoille, rahoittajille ja konsulteille erilaisissa kiinteistökehitys- ja rakennusprojekteissa sekä urakka- ja rakennusriidoissa.

Palvelumme

Tarjoamme juridisen näkökulman rakennuttajille, kiinteistönomistajille, urakoitsijoille ja konsulteille erilaisissa kiinteistökehitys- ja rakennusprojekteissa sekä urakka- ja rakennusriidoissa.

  • Hankintasopimukset ja projektihallinta
  • Urakkasopimusten, takuiden ja takausten laatiminen ja neuvotteleminen
  • Projektineuvonta ja riskianalyysi
  • Kaavoitus ja maankäyttö
  • Perustajaosakkaan vastuukysymykset
  • Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998 juridiikka
  • Rakennusalan konsulttien vastuukysymykset
  • Riitojen ennaltaehkäisy
  • Urakkariitoihin ja rakennushankkeisiin liittyvät oikeudenkäynnit

Tiimimme

Arto Kaikkonen, Samuli Koskela, Annika Luhtanen, Jaana Koukkari, Jari Maaranen, Kenneth Svartström, Salla Sofia Vartiainen sekä Turusta toimivat Janne Röytiö, Aleksi Lundén, Carita Hulma, Ari Horsti ja Esko Tamminen.

Back to Top