Rakentaminen ja ympäristöoikeus

”Joustava ja innovatiivinen tiimi, joka kiinnittää suurta huomiota asiakkaiden tarpeisiin.”

Rakennushankkeissa on tärkeää hahmottaa kokonaisuus myös juridisesta näkökulmasta jo alustavissa suunnitelmissa. Lainsäädäntö, riskienhallinta ja useat toisiinsa linkittyvät toimijat ovat alaan liittyviä haasteita, joihin vastaamiseen tarvitaan erityistä asiantuntemusta.

Palvelumme kattavat rakennushankkeen suunnitteluun ja rakennusprojektin eri vaiheisiin liittyvät oikeudelliset kysymykset aloituksesta sen valmistumisen jälkeiseen aikaan.

Tarjoamme juridisen näkökulman rakennuttajille, kiinteistönomistajille, urakoitsijoille, rahoittajille ja konsulteille erilaisissa kiinteistökehitys- ja rakennusprojekteissa sekä urakka- ja rakennusriidoissa.

Palvelumme

Tarjoamme juridisen näkökulman rakennuttajille, kiinteistönomistajille, urakoitsijoille ja konsulteille erilaisissa kiinteistökehitys- ja rakennusprojekteissa sekä urakka- ja rakennusriidoissa.

  • Hankintasopimukset ja projektihallinta
  • Urakkasopimusten, takuiden ja takausten laatiminen ja neuvotteleminen
  • Projektineuvonta ja riskianalyysi
  • Kaavoitus ja maankäyttö
  • Perustajaosakkaan vastuukysymykset
  • Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998 juridiikka
  • Rakennusalan konsulttien vastuukysymykset
  • Riitojen ennaltaehkäisy
  • Urakkariitoihin ja rakennushankkeisiin liittyvät oikeudenkäynnit

Tiimimme

Arto Kaikkonen, Samuli Koskela, Annika Luhtanen, Jaana Koukkari, Jari Maaranen, Kenneth Svartström, Oili Palsila, Janne Röytiö ja Esko Tamminen.

Legal 500 suosittelee Rakentaminen ja ympäristöoikeus -praktiikkaamme EMEA 2022 -julkaisussaan >>

Back to Top