Kiinteistöveron tarkastus


Muistiko verottaja kiinteistöverolaskulla? Olemme hakeneet jopa 80 000 euron suuruisia palautuksia asiakkaillemme.

Kiinteistöverotukseen voidaan hakea oikaisua useamman vuoden takaa. Virheen oikaisulla yrityksesi voi saada veronpalautusta, ja alennettu verotaso säästää menoja myös tulevaisuudessa.

Tarjoamme kiinteistöveron tarkastuspalvelua virheiden ja edullisempien arvostamismenetelmien kartoittamiseksi.

Palvelumme on suunnattu kiinteistön omistajille, joilla on esimerkiksi tehtaita, tuotantolaitoksia, varastoja, toimistoja tai muita laajoja rakennuksia tai rakennuskokonaisuuksia.

Kiinteistöveron tarkastus palveluna

Kiinteistövero on kiinteistön omistajalle määrättävä objektivero, jonka määrä määräytyy kiinteistön ominaisuuksien perusteella. Verotaso on monissa suurissa suomalaisissa kaupungeissa kasvanut viimeisten vuosien aikana, mikä tarkoittaa, että yritykset maksavat entistä enemmän veroja.

Jos veron perusteena olevissa tiedoissa on virheitä tai sovellettava arvostamismenetelmä on virheellinen, vero määräytyy vuosittain väärän suuruisena. Virheiden merkitys voi usein olla merkittävä.

Miksi kannattaa tarkastaa kiinteistöveroa?

Säästöt

Virheiden oikaisu voi johtaa merkittäviin veronpalautuksiin. Voit hakea oikaisua jopa viideltä edelliseltä vuodelta, ja menestynyt kiinteistöveron oikaisuprosessi johtaa alennettuun verotasoon myös tulevina vuosina.

Riskittömyys 

Toimimme tulospalkkiolla, eli jos palautuksia ei saada, palvelu on maksuton. Kiinteistöveron tarkastuspalvelu on siis asiakkaalle riskitön.

Helppous

Pääsemme alkuun kiinteistöverotuksen tarkastuksessa, kun saamme tarvittavat rakennustekniset tiedot yrityksenne omistamista rakennuksista. Siitä eteenpäin hoidamme kaiken puolestanne.

Kuinka kiinteistöveron tarkastus toimii käytännössä?

Saatuamme tarvittavat rakennustekniset tiedot asiakkaan omistamista rakennuksista, varmistamme kiinteistöverotuksen oikean tason, vertailemme eri arvostusmenetelmien lopputuloksia keskenään ja laadimme tietojen perusteella raportin kiinteistöjen verotusarvoista.

Jos verotusarvot ovat lain edellyttämää tasoa korkeampia, käynnistämme asiakkaan puolesta oikaisu- ja muutoksenhakuprosessin. Prosessimme sisältää tarvittaessa kaikki muutoksenhakuasteet verotuksen oikaisulautakunnasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti.

Parhaimmillaan tarkistus johtaa merkittäviin veronpalautuksiin, ja lopputuloksena laadittavaa raporttia voidaan myös hyödyntää verovelvollisen oma-aloitteisen ilmoitusvelvollisuuden täyttämisessä.


Ota yhteyttä:

Frans Bergman, Senior Associate, puh. +358 40 772 4200, frans.bergman@lexia.fi

Back to Top