EU- ja kilpailuoikeus sekä julkiset hankinnat

EU lainsäädännön ja kilpailulain hallitseminen antaa merkittävää kilpailuetua. Autamme välttämään virheelliset ratkaisut, valitsemme parhaat toimintatavat ja puolustamme yrityksesi etua.

Ennakkosuunnittelulla vähennetään merkittävästi kalliiden ja pitkien riitojen riskejä. Tämä pätee erityisesti kilpailuoikeudessa. Hallinnolliset seuraamusmaksut, siviilioikeudelliset vahingonkorvausvastuut tai kilpailuviranomaiselta saatu jälkikäteinen velvoite ovat yritykselle merkittävä riski ja toiminnan ennakkosuunnittelulla on suuri merkitys.

Tukenasi riitatilanteessa

Riitoja ja oikeusprosesseja ei voi aina välttää ja ristiriitatilanteita saattaa syntyä esimerkiki viranomaisen tai kilpailevan yrityksen kanssa. Tällöin etujaan on myös kyettävä ajamaan viranomaisten kanssa ja tuomioistuimissa.

 

Meillä on laaja-alaista käytännön kokemusta hallinto- ja siviilituomioistuinten prosesseista sekä Suomen, EU:n ja Ukrainan kilpailuviranomaisista.

 

Tiimillämme on myös vankka kokemus merkittävien hankinta-asioiden hoitamisesta. Asiakkaamme edustavat laajasti sekä hankintoja kilpailuttavia hankintayksiköitä että tarjouksen tehneitä yrityksiä.

Jätä selvitykset ja kouluttaminen meille

Laadimme selvityksiä yksittäisistä kysymyksistä sekä sektori- ja toimialakohtaisista aiheista. Selvitysten laajuus määritellään asiakkaan tarpeiden mukaan.

 

Sektori- ja toimialakohtaisia selvityksiä tehdään muun muassa kilpailuviranomaisen toimesta. Tällaisten selvitysten tarkoitus on selvittää kilpailutilannetta ja markkinoiden mahdollisia ongelmia. Vastaaminen voi olla taloudellinen ja aikaa vievää prosessi, mutta selvitysten tulokset vaikuttavat viranomaisten lähestymistapaan ja prioriteetteihin, jopa tulevaan lainsäädäntöön.

 

Suunnittelemme ja rakennamme koulutukset sekä erilaiset osaamista mittaavat testit asiakkaan liiketoiminnan tarpeiden mukaan. Koulutustilaisuudet voivat keskittyä yksittäiseen aiheeseen tai voimme myös rakentaa säännöllisen koulutussarjan.

Palvelumme

Kilpailunrajoitukset

 • Ennakoiva riskien hallinta ja tarvittavat analyysit
 • Neuvonta ja epäillyn kilpailunrajoituksen arviointi
 • Avustaminen viranomaistutkinnassa ja tuomioistuinprosesseissa
 • Oikeuksien valvominen kilpailuviranomaisen tarkastuksissa
 • Toimenpidepyyntöjen tekeminen KKV:lle ja komissiolle

Lue lisää kilpailunrajoituksista >>

 

Yrityskauppavalvonta

 • Ilmoitusvelvollisuuden selvittäminen ja ilmoituksen tekeminen
 • Kilpailuviranomaiselta saatavan hyväksynnän todennäköisyys
 • Muutostarpeiden arviointi ja suunnittelu
 • Kilpailuviranomaisen päätöksestä valittaminen tuomioistuimiin
 • Koti- ja ulkomaiset yrityskaupat

Lue lisää yrityskauppavalvonnasta >>

 

Julkiset hankinnat

 • Neuvonta
 • Sopimusten laatimiset ja tarkistamiset
 • Valitus- ja riitaprosessit
 • Liikesalaisuudet
 • Ulkoistukset
 • Koulutukset ja osaamista mittaavat testit

Lue lisää julkisista hankinnoista >>

 

Kilpailuoikeudellinen Compliance

 • Neuvonta
 • Compliance-ohjelmien laatiminen ja voimassa olevien käytäntöjen arvioiminen
 • Riskikartoitukset
 • Kilpailuoikeudellinen auditointi
 • Simuloidut tarkastukset ja ohjeistukset
 • Koulutukset ja osaamista mittaavat testit

Lue lisää kilpailuoikeudellisesta compliancesta >>

 

Viranomaisprosessit ja oikeudenkäynnit

 • Tutkinnat
 • Yllätystarkastukset
 • Toimenpidepyyntöjen tekeminen
 • Valituksen laatiminen tai siihen vastaaminen
 • Kilpailuoikeudelliset vahingonkorvausoikeudenkäynnit

Julkisen sektorin elinkeinotoiminta, kilpailuneutraliteetti ja valtiontuki

 • Arvioinnit
 • Neuvonta
 • Ilmoitukset, toimenpidepyynnöt ja muutoksenhakuprosessit KKV:lle ja Euroopan komissiolle
 • Yhtiöittäminen
 • Sektori- ja toimialakohtainen arviointi
 • Koulutukset ja osaamista mittaavat testit

Lue lisää kilpailuneutraliteetista ja valtiontuista >>

Tiimimme

Mika Oinonen, Antto Orasmaa, Antonina Paasikivi, Saara RyhtäKenneth Svartström ja Jari Tiainen.

 

Chambers and Partners sekä Legal 500 suosittelevat EU ja kilpailuoikeuspraktiikkamme vuoden 2018 EMEA-julkaisussaan.

Back to Top