Nimitykset: Antto Orasmaa nimitetty Associate -lakimieheksi

28.06.2015

OTM Antto Orasmaa on nimitetty Associate -lakimieheksi. Antto työskentelee Lexian riitojen ratkaisu -ryhmässä ja hoitaa erityyppisiä, pääasiassa sopimusoikeusliitännäisiä erimielisyyksiä ja riitoja. Erityistuntemusta hänellä on etenkin asunto- ja kiinteistökauppoihin liittyvistä ongelmatilanteista.

Ennen työskentelyä Lexiassa Antto on toiminut avustavana esittelijänä kuluttajariitalautakunnan asunto-osastolla sekä korkeimman oikeuden siviilioikeuteen keskittyneessä asiaryhmärootelissa.

Back to Top