MiFID II -tilannekatsaus: Soveltaminen tullee viivästymään

08.01.2016

Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin (MiFID II) ja -asetuksen (MiFIR) soveltamisen on määrä alkaa 3.1.2017. Jo alkusyksystä oli kuitenkin ilmassa huhuja ja veikkauksia soveltamisen viivästymisestä. Marraskuun alussa Euroopan parlamentin lehdistötilaisuudessa vihjattiin, että uusien säännösten soveltamisajan alkamista tullaan lykkäämään.

Lykkäyksen toteuttamiseksi on ollut esillä kolme vaihtoehtoa:

  • Vain tiettyjen artiklojen soveltamisen alkuajankohtaa siirrettäisiin muiden säännösten soveltamisen alkaessa suunnitellusti.
  • Lykättäisiin sen sijaan ajankohtaa, johon mennessä relevantit direktiivin säännökset on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä. Alkuperäisen esityksen mukaan direktiivi on implementoitava 3.7.2016 mennessä.
  • ESMA ja jäsenvaltioiden kansalliset lainsäädäntöelimet sopisivat yhteisesti nykyistä myöhäisemmästä implementoinnin määräpäivästä.

ESMA on ilmoittanut kannattavansa vahvasti ensimmäistä vaihtoehtoa, jossa tiettyjen edellytysten soveltamisajankohtaa lykätään myöhäisemmäksi. Kaikkien muiden säännösten soveltaminen alkaisi kuitenkin suunnitellusti 3.1.2017. Vaihtoehtoa on kritisoitu, koska moni direktiivin säännöksistä on kytköksissä direktiivin muihin säännöksiin, jolloin vain tiettyjen artiklojen soveltamisajan lykkääminen voi olla haastava toteuttaa.

Valtiovarainministeriö valmistelee hallituksen esitystä direktiivin implementoimiseksi. Toistaiseksi hallituksen esityksestä ei ole saatu lisätietoja.

ESMA:n kolmannet tekniset standardit MiFID II:n implementoimiseksi julkaistu

ESMA on 11.12.2015 julkaissut kolmannet, ja samalla viimeiset, MiFID II:n implementointia koskevat tekniset standardit. Aiemmat tekniset standardit on julkaistu kesä- ja syyskuussa. Euroopan komission tulee hyväksyä ESMA:n esittämät standardit kolmen kuukauden kuluessa. Teknisten standardien tarkoituksena on täsmentää sitä, miten uutta lainsäädäntöä käytännössä sovelletaan markkinaosapuoliin, markkinarakenteisiin ja kansallisiin valvontaviranomaisiin.

Uusimmat tekniset standardit kuvaavat standardimuotoisia menettelytapoja, malleja ja pohjia seuraaville asiakokonaisuuksille:

  • kotijäsenvaltioiden merkitykseltään olennaisia kauppapaikkoja koskevat yhteistyöjärjestelyt
  • rahoitusvälineen kaupankäynnin keskeytys tai poisveto säännellyltä markkinalta, monenkeskisestä tai organisoidusta kaupankäyntijärjestelmästä
  • raportointipalvelujen tarjoajien toimiluvat
  • positioraportointi ja viikoittaiset positioraportit
  • toimivaltaisten viranomaisten välinen yhteistyö valvonnassa, toimipaikkojen varmistuksissa, tutkimuksissa ja tiedonvaihdossa
  • muiden toimivaltaisten viranomaisten konsultointi ennen toimiluvan myöntämistä
  • sanktioita ja toimenpiteitä koskevan tiedon antaminen
Back to Top