Meriteollisuudessa on mahdollisuus

04.01.2016

Meriteollisuus on yhtenä Suomen keskeisimmistä teollisuudenaloista nyt uuden aikakauden alussa. Tulevaisuuden ratkaisut tehdään tänään.

Toimijoiden keskuudessa pohditaan kehittyneempiä yhteistyömalleja, tuottavuuden yhteisöllistä parantamista ja toisaalta ympäristösääntelyn merkitystä tulevien mahdollisten innovaatioiden kannalta. Meriteollisuuden ympärillä ja alan sisällä kuhisee rohkea start-up –pöhinä. Myös arktisen alueen mahdollisuudet tuovat omaa väriään suomalaisen meriklusterin tulevaisuuden näkymiin.

Me Lexiassa olemme mukana uuden aikakauden rakentamisessa. Ajankohtaisten haasteiden ja mahdollisuuksien kohtaaminen meriteollisuuden toimialalla edellyttää myös juristeilta aktiivista otetta. Tämän johdosta osallistumme alan tapahtumiin ja järjestämme itse aihetta käsitteleviä seminaareja. Lisäksi tapaamme toistuvasti alan yrittäjiä kasvotusten keskustellaksemme toimialan kehittämisestä. Me haluamme tuntea ja kohdata meriteollisuuden haasteet luodaksemme uutta aikakautta – kaikille.

Laivanrakennuksen ja telakkatoiminnan tuottavuus tulee ratkaisemaan tulevaisuudessa suomalaisten aseman kansainvälisillä markkinoilla. Jotta kilpailukykyä voidaan parantaa, on yhteistyömalleja kehitettävä entisestään. Kehittyneiden sopimusmallien avulla on mahdollista rakentaa toimivia alihankintaketjuja oikeanlaisista toimijoista. Erityisosaamiset on kohdennettava yhteen tuottavan toiminnan kanssa. Arvoketjujen oikeanlainen hallinta on ratkaisevassa asemassa. Oikeiden liiketoimintasiirtojen ja päätösten avulla on mahdollista myydä kokonaisia arvoketjuja siten, että kaikki osapuolet hyötyvät ja riskit jakautuvat eri toimijoiden välillä tasaisemmin. Mikäli yhteistyölle rakennetaan oikeanlaiset raamit ja hyötysuhde jakautuu oikein, kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä. Tämä lienee kuitenkin kaikkein tärkeintä.

Kasvuyritysten kehittelemät innovaatiot ja pitkään toimineiden isojen organisaatioiden tietotaito on jo tuottanut alalle onnistuneita ratkaisuja. Yhteistyömalli, jossa yritykset tosiasiallisesti työskentelevät ja ovat reaaliaikaisessa vuorovaikutussuhteessa keskenään, saattaa tarjota molemmille osapuolille paljon enemmän kuin pelkkä tavanomainen alihankintasopimus. Lopputuloksena voidaan saavuttaa innovatiivisia ratkaisuja, energiasäästöjä taikka kustannustehokkuutta. Parhaimmassa tapauksessa kaikki edellä mainitut.

Kiristyvää ympäristölainsäädäntöä ei tule nähdä rajoittavana tekijänä, vaan mahdollisuutena kehittää uusia innovaatioita. Ympäristölainsäädännön osalta kehityssuuntaus on selvä, ja tulevaisuudessa etenkin energialainsäädäntö tulee ohjaamaan alan toimintaa. Erityisesti osalle meriteollisuuden toimijoista innovaatioiden kehittäminen ympäristösääntelyn piirissä tapahtuvien muutosten myötä on luonnollinen strateginen valinta.

Miehittämättömät laivat, virtuaaliset kokemusmaailmat ja muut vastaavanlaiset hankkeet eivät enää hetken kuluttua ole osa villiä tulevaisuuskuvitelmaa vaan konkreettisesti tätä päivää. Juristin silmin katsottuna tämä tarkoittaa useita huomioitavia seikkoja. Tärkeää on tunnistaa ainakin tietosuojakysymykset ja big datan hallinta sekä toisaalta näihin liittyvät riskit ja vastuut. Jatkossa teollisuustoimijan tärkein ja arvokkain pääoma saattaakin muodostua aineettomasta omaisuudesta kuten esimerkiksi kehitetyistä innovaatioista, ajatuksista ja visioista. Tämän omaisuus-massan suojaaminen asianmukaisella tavalla on yrityksen toiminnan kannalta elintärkeää.

Me Lexiassa olemme intohimoisella otteella kohtaamassa uudet mahdollisuudet. Tästä syystä jatkamme kanssanne mielellämme keskustelua aiheen parissa – otattehan yhteyttä.

Peter Jaari, Partner, asianajaja, varatuomari

Aleksi Lundén, Associate

Back to Top