Teollisuus

Lupaamme sinulle innovatiivisia ratkaisuja liikejuridiikan avulla.

Teollisuuden energiahuoltoon kohdistuu jatkuvia rakennemuutoksia esimerkiksi ilmastomuutosten vaikutusten tai öljyn hinnan heilahteluiden johdosta. Myös maailmanpoliittisen ilmapiirin vaikutukset saattavat aiheuttaa radikaaleja muutoksia teollisuuden toimintaympäristössä, puhumattakaan digitaalisen murroksen mukanaan tuomista automaation ja toiminnan tehostamisen vaatimuksista.

Taitavasti hoidettu liikejuridiikka voi auttaa löytämään tarvittavat innovatiiviset ratkaisut, joilla optimoidaan muun muassa näiden teollisuuden megatrendien vaikutukset ja saavutetaan kilpailuetua.

Tämä edellyttää vahvaa juridista erityisosaamista ja toimialan kansainvälisen luonteen hallintaa. Olemme panostaneet voimakkaasti näihin haasteisiin ja tuottaneet juridista lisäarvoa merkittävien teollisten toimijoiden liiketoimintaan.

Yksi painopistealueistamme on viime vuosina ollut meriteollisuus ja edistämmekin osaltamme mm. digitaalisaation mukanaan tuomia kehitysmahdollisuuksia esimerkiksi miehittämättömien alusten kehityksessä ja siihen liittyvissä lakiasioissa.

Back to Top