Markkinointi, mainonta ja media

Tarjoamme selkeitä ratkaisuja perinteisiin ja innovatiivisiin markkinoinnin haasteisiin.

Asiakkainamme on markkinoinnin toteuttajia, suunnittelijoita ja hyödyntäjiä. Mainostoimistojen ja mainostajien kanssa olemme mukana varmistamassa markkinointiviestinnän sisällön sääntöjenmukaisuutta ja kasvattamassa brändin arvoa. Asiakkaidemme etujen varmistamiseksi seuraamme myös aktiivisesti sääntely- ja ohjeistusmuutoksia sekä alaan liittyviä päätöksiä kotimaassa ja kansainvälisesti.

Median, erityisesti television ja elokuvien, parissa toimivat yritykset kohtaavat yhä enemmän oikeudellisia haasteita liittyen sisältöön ja sen tarjoamiseen yleisölle. Myös jakelukanavien pirstaloituminen ja uudet digitaaliset alustat tuovat alalle uusia toimintatapoja ja juridisia haasteita. Nämä liittyvät usein yhteen, esimerkiksi kun on kyse immateriaalioikeuksista uuden teknologian mahdollistamissa jakelukanavissa.

Käymme säännöllisesti luennoimassa markkinoinnin ja viestinnän juridiikasta eri koulutusohjelmissa, seminaareissa ja alan tapahtumissa.

Back to Top