Kauppa ja palvelut

Kaupan ala elää yhtä suurimmista murrosvaiheistaan. Digitalisaatio ja verkkokauppa haastaa perinteistä kivijalkakauppaa ja toisaalta luo uusia kaupankäynnin muotoja ja mahdollisuuksia. Kiivasta keskustelua käydään lainsäätäjien puolella myös erilaisten aukiolo- ja myyntirajoitteiden purkamisesta.

Palvelualat kattavat 60% Suomen bruttokansantuotteesta ja niiden rooli työllistäjänä on jatkuvassa kasvussa. Trendi on sama kaikissa kehittyneissä maissa.

Sote-uudistus, EU:n yhtiöittämisen linjauksiin liittyvät velvoitteet ja niiden mukana mm. kilpailuneutraliteetti- ja muut kilpailuun kohdistuvat lait mullistavat parhaillaan Suomen palvelualan kenttää ja erityisesti julkisen sektorin toimintaa. Myös digitalisaatio tuo uusia mahdollisuuksia, mutta myös haasteita kaikille toimijoille.

Kaupan ja palveluiden liiketoimintoihin sekä niiden murrokseen liittyy runsaasti oikeudellisia tarpeita. Edustamme laajalla kirjolla palvelu- ja kaupan alan toimijoita tarjoten monipuolista juridista osaamista asiakkaan kulloiseenkin tarpeeseen.

Back to Top