Loot Box – uhkapeliä vai parempaa pelikokemusta?

04.12.2018

Loot Box – uhkapeliä vai parempaa pelikokemusta? Lexia

Loot Box eli niin sanottu ”yllätyslaatikko” ja siihen pohjautuva ansaintamalli on viime aikoina aiheuttanut laajaa keskustelua pelialalla sekä Suomessa että kansainvälisesti. Peleissä esiintyvän Loot Box -toiminnon ajatuksena on, että pelaaja voi ostaa mahdollisuuden voittaa peliin lisäominaisuuksia, jotka toimivat joko koristeena tai pelaamista avustavana elementtinä. Keskustelu käykin nyt kuumana siitä, onko Loot Box -toiminto verrannollinen uhkapelaamiseen tai arpajaisiin ja kuinka eettinen tällainen ansaintamalli on kohdistuessaan lapsiin ja nuoriin pelaajiin.

 

Keskustelun taustasyynä on se, että Loot Boxeihin ja niiden avaamiseen liittyy samankaltaisia psykologisiin mekanismeihin pohjautuvia koukuttavuustekijöitä kuin uhkapelaamiseen. Kysymys kuuluukin, voidaanko Loot Boxin avaamista verrata uhkapelaamiseen?

 

On syytä muistaa, ettei kaikkia pelejä ole tehty lapsia varten ja peleissä on syystäkin ikärajasuositukset. Loot Boxeihin liittyviä juridisia ja eettisiä kysymyksiä tulisi miettiä ensisijaisesti sellaisten pelien kohdalla, joiden pelaajakohderyhmänä ovat lapset ja nuoret.

Tulisiko arpajaislakia soveltaa Loot Boxeihin?

Kokonaiskuvan saamiseksi on tarkasteltava, miltä osin Loot Boxien toimintamekanismi muistuttaa uhkapelien mekanismia. Nettikasinossa pelatessaan pelaaja odottaa saavansa tietynlaisen pelikokemuksen sekä mahdollisuuden voittaa rahaa. Kun pelaaja avaa peliin sisältyvän Loot Boxin, tilanne on kuitenkin toinen. Tällöin pelaaja keskittyy pelissä edistymiseen ja Loot Box on vain lisäominaisuus, joka ei sinänsä vaikuta pelaamisen jatkamiseen. Molemmissa tilanteissa voittaminen perustuu puhtaasti tuuriin. Asian arviointia hankaloittaa se, että vaikka Loot Boxiin sisältyvä lisäominaisuus voidaan voittaa arpajaismaisesti, voi voiton rahallisen arvon mittaaminen olla haastavaa. Keskustelu muuttuu juridiseksi pohdittaessa, voitaisiinko tilanteeseen soveltaa arpajaislakia vai katsotaanko toiminta vain virtuaalihyödykkeiden kaupaksi, johon sovelletaan kuluttajansuojalakia?

 

Loot Boxin avaaminen muistuttaa arpajaisia, koska, kuten arpajaisissa, pelaajalla ei ole pelissä minkäänlaista mahdollisuutta vaikuttaa lopputulokseen. Loot Boxien niputtaminen yhdeksi kokonaisuudeksi ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista. Loot Boxeja on useita erilaisia ja niiden arvioimisessa olisi tarkasteltava myös yksittäisen pelin ikärajaa ja kohderyhmää. Avainkysymys lienee se, voidaanko pelkkä arpajaisten tapainen jännitys tulkita uhkapelaamisena? Jos vastaus on myönteinen, tulkinnalla voisi olla vaikutuksia pelien sisältöön ja sisältöjen sallittavuuteen yleisemmälläkin tasolla. Tällaisella tulkinnalla voisi olla laajakantoisia vaikutuksia peleihin, peliteollisuuteen sekä pelien myyntiin kokonaisuudessaan.

 

Pelinsisäisenä lisäominaisuutena Loot Boxit lisäävät pelaajan jännitystä ja mahdollistavat paremman pelikokemuksen. Kysymystä Loot Boxien sallittavuudesta tulisi lähestyä tapauskohtaisen arvioinnin kautta ja ottaa huomioon tulkinnan mahdolliset seuraukset peliteollisuudelle kokonaisuutena.

 

Lisätiedot:

Juuso Turtiainen, puh. +358 40 764 8910, juuso.turtiainen@lexia.fi

Back to Top