Lexia tarjoaa juridisia palveluita Growpolis-ekosysteemin kautta startupeille ja kasvuyrityksille

05.02.2020

Alkuvuodesta avattu Growpolis tarjoaa startupeille ja kasvuyrityksille opastusta, tietoa ja liiketoiminnan palveluita. Lexia on mukana ekosysteemissä ja antaa juridista tukea aloitteleville yrityksille.

Juridisia palveluita tarvitaan usein aivan yrityksen alkuvaiheessa, jo ennen uuden yrityksen perustamista.

Neuvonnan tarvetta on useimmiten osakassopimusten ja yhtiö- tai omistusrakenteiden puolella: ketkä toimivat yhtiön perustajina? Omistetaanko yhtiötä henkilökohtaisesti vai omien yhtiöiden kautta? Millaisia ehtoja perustajien väliseen osakassopimukseen tulee ja kannattaa sisällyttää?

Growpoliksen ekosysteemin kautta yritykset saavat mm. tuotteiden ja palveluiden myyntiehtojen laadintaan, teknologiaan, lisensiointiin sekä yritystoiminnan rahoittamiseen ja yritysjärjestelyihin liittyvän juridiikan.

”Tuomme Growpoliksen tarjontaan vahvan startup- ja kasvuyritysosaamisemme: haluamme tukea yrittäjiä erityisesti oikein toimimisen kulttuurissa. Startupit huolehtivat edelleen esimerkiksi sopimusasioistaan yllättävän huonosti. Riskejä ei tunneta ja tärkeimmätkin sopimukset saattavat olla retuperällä”, kertoo Startup- ja kasvuyritykset -toimialasta vastaava osakas Markus Myhrberg.

”Erityisesti rahoittajia etsivien kasvuyritysten on tärkeä huolehtia, että perussopimukset ovat kunnossa, sillä sopimusongelmat voivat katkaista kasvun”, Markus Myhrberg korostaa.

”Lexia on nähnyt juridiikan toimialalla muutostarpeen kohti tuotteistettuja ja ennakoitavia, kuukausimaksullisia palveluita. Moderni ja uutta kokeileva kulttuuri sopii hyvin yhteen Growpolis-ekosysteemin kehittämisen ja Growpoliksen arvojen kanssa. Lexiassa on valmius ja notkeus nopeisiinkin muutoksiin, mikäli Growpoliksen asiakkailta tulee pyyntöjä uudenlaisista toimintatavoista tai palvelupaketeista”, Growpoliksen toimitusjohtaja Kimmo Oila sanoo.

Lexian palveluita tulee olemaan saatavilla Growpolis-ekosysteemistä sekä kuukausiveloituksellisina palvelupaketteina että pistemäisinä kertatuotteina.


Lisätiedot:     

Markus Myhrberg, osakas, puh. +358 40 505 5343, markus.myhrberg@lexia.fi          

Back to Top