Lexia mukana #oikeusjaksaa-kampanjassa

20.05.2021

Asianajoalan on muututtava joustavammaksi työnantajaksi. Meidän on tarjottava vaihtoehtoja, joustoja, mielekkäitä urapolkuja ja koulutusta. Työntekijöiden hyvinvointi ja heidän työelämänsä mielekkyys on nostettava johdon agendalle.

Nämä asiat eivät ole Lexiassa mitään uutta. Olemme jo pitkään tehneet töitä yrityskulttuurin ja henkilöstön jaksamisen eteen – ja työ jatkuu. Tavoitteenamme on asianajoalan tyytyväisimmät työntekijät.

Siksi olemme mukana Asianajajaliiton #oikeusjaksaa-kampanjassa ja sitoudumme kampanjan periaatteisiin:

• Kuuntelemme henkilöstöämme ja mahdolliset työnjohtoon / työajan seuraamiseen liittyvät puutteet selvitetään ja korjataan.

• Tarkastelemme henkilöstöresursointia ja toimeksiantojen jakautumista säännöllisesti. Puutumme ylilyönteihin tarvittaessa työsuojelullisin keinoin, ja mahdollinen henkilöstön tekemä ylityö kompensoidaan palkkana tai vapaana.

• Hyvinvoiva työntekijä on asianajotoimiston asiakkaan etu. Teetämme säännöllisesti työhyvinvointikyselyn, ja osallistamme työyhteisömme jäsenet miettimään ratkaisuja paremman työkulttuurin eteen sekä kehitämme toimistomme keskustelukulttuuria entistä avoimemmaksi.

Lisätiedot: Heidi Niemi, Chief Happiness Officer, puh. +358 40 141 6697, heidi.niemi@lexia.fi

Back to Top