Lexia avusti Woikoskea voimalaitosyksikön ympäristölupa-asiassa

21.07.2016

Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt kaasuntuottaja Woikoskelle vesilain mukaisen luvan uudelle voimalaitosyksikölle. Woikosken länsirannalla Mäntyharjun ja Kouvolan rajalla on vanha 1910-luvulla rakennettu vesivoimalaitos. Kosken itärannalle rakennetaan uusi voimalaitosyksikkö, joka pääosin korvaa vanhan voimalaitoksen. Vanhaa voimalaitosta ei kuitenkaan pureta, vaan sitä käytetään, kun vesistön virtaamat ovat uuden yksikön rakennevirtaamaa suuremmat sekä uuden koneyksikön huoltoseisokkien aikana.

Lupapäätös sisältää lisäksi määräykset veden juoksuttamisesta voimalaitokselle, yläpuolisen vesistön pinnankorkeuksien tarkkailusta sekä kalatien toimivuuden tarkkailusta.

Back to Top