Lex Luhtanen -blogi: Vaihtoehtona purkava uusrakentaminen?

16.08.2022

Annika Luhtanen on asunto- ja rakennusjuridiikan asiantuntija. Lex Luhtanen -blogissaan Annika käy läpi juridiikan maailman ajankohtaisia asioita sekä kuumia perunoita ja jakaa käytännön vinkkejä.

Pääpointit:

• Harkittava vaihtoehto kasvukeskusten taloyhtiöille, joilla on edessä suuria peruskorjauksia.
• Hankkeen kannattavuuteen vaikuttaa yhtiön arvo, rakennusten kunto ja sijainti, lisärakentamisoikeuden määrä ja pysäköintiratkaisu.
• Selvitettävä myös verotukselliset seuraamukset osakkaille ja yhtiölle.

Purkava uusrakentaminen voi olla järkevä vaihtoehto kasvukeskuksessa sijaitsevalle taloyhtiölle, jolla on useita mittavia peruskorjauksia edessä. Purkavassa uusrakentamisessa taloyhtiö purkaa tai luovuttaa rakennuksen, jonka tilalle rakennetaan uusia asuntoja ja mahdollisesti muita tiloja käsittävä rakennus.

Useimmiten taloyhtiö luovuttaa rakennuksen ja tontin kokonaan tai osittain yhteistyökumppanille, joka purkaa ja rakentaa uuden rakennuksen, jonka osakehuoneistoja tarjotaan vanhoille osakkaille näiden vanhoja huoneistoja ja osakkeita vastaavasti. Mikäli yksittäinen osakkeenomistaja ei halua osallistua hankkeeseen, hänellä on lain mukaan oikeus vaatia osakkeidensa lunastamista käypään hintaan.

Purkavan uusrakentamisen yhteydessä ei ole välttämätöntä toteuttaa samalla lisärakentamista, vaan purkavasta uusrakentamisesta voidaan päättää myös siten, että yhtiön hallinnassa oleva rakennus puretaan ja rakennetaan tilalle nykyisiä rakentamismääräyksiä ja yhtiöjärjestysmääräystä vastaava rakennus ilman lisärakentamista. Yleensä on kuitenkin taloudellisesti järkevää toteuttaa lisärakentaminen samalla, kun rakennus joka tapauksessa puretaan.

Uudistamisen hyötyjä ovat ennen kaikkea nykyaikaisen rakennustekniikan käyttöönotto, asuntojen arvonnousu ja tilojen hyötykäyttö. Hankkeen kannattavuus riippuu muun muassa yhtiön arvosta, rakennusten kunnosta, sijainnista, lisärakennusoikeuden määrästä ja pysäköintiratkaisuista. Eniten taloudellista hyötyä purkavasta uusrakentamisesta voidaan katsoa olevan 1960–1980 luvulla rakennetulle, merkittävien peruskorjausten edessä olevalle 1–2 kerroksiselle taloyhtiölle, joka sijaitsee kasvukeskuksessa hyvien liikenneyhteyksien varrella ja jolle on saatavissa paljon lisärakennusoikeutta.

Miten lähteä liikkeelle?

Taloyhtiön tulee kartoittaa sen omistaman tontin mahdollistamat vaihtoehdot ja laatia kiinteistöstä selvitys ja seikkaperäinen lain edellytykset täyttävä suunnitelma. Purkavasta uusrakentamisesta päätetään yhtiökokouksessa 4/5:n määräenemmistöllä yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Päätös ei siis edellytä määräenemmistön laskemista yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiökokouksen päätös purkamisesta ja uusrakentamisesta on ilmoitettava viipymättä rekisteröitäväksi.

Asukkaiden asumisvaihtoehdot rakentamisaikana on otettu huomioon muun muassa purkavaa uusrakentamista koskevan suunnitelman tietovaatimuksissa, yhtiökokouskutsuvaatimuksissa, hanketta vastustavan osakkeenomistajan oikeudessa vaatia osakkeidensa lunastamista ja vanhan asunnon hallintaoikeuden päättymisajassa.

Purkavaa uusrakentamista koskeva hanke on aina useamman vuoden kestävä projekti. Siinä tulee selvittää myös verotukselliset seuraamukset osakkaille ja yhtiölle, minkä vuoksi hanke kannattaa suunnitella alusta loppuun asiantuntijoiden tuella, jotta mahdollisilta yllätyksiltä vältyttäisiin tulevaisuudessa.

Miten voimme olla taloyhtiön apuna purkavaa uusrakentamista koskevassa hankkeessa?

Taloyhtiön harkitessa purkavaa uusrakentamista otamme kantaa projektin kannattavuuteen ja autamme kartoittamaan taloyhtiön rakennuksen ja tontin tarjoamat mahdollisuudet hankkeelle. Selvitämme taloyhtiön käytännön vaihtoehdot ja autamme tarvittavan selvityksen ja suunnitelman laadinnassa. Olemme mukana taloyhtiön päätöksenteossa ja varmistamme, että hallituksella ja osakkailla on riittävästi tietoa päätöksenteon tueksi. Laadimme kaikki hankkeen edellyttämät asiakirjat ja toimimme taloyhtiön tukena varmistamassa hankkeen etenemisen lainmukaisesti eri vaiheissa.

Onko sinulla asunto- tai kiinteistöjuridiikkaan liittyvä kysymys, jota toivoisit minun käsittelevän blogissani? Lähetä kysymyksesi minulle osoitteeseen [email protected].

Back to Top