Kuulemispyyntö paketoituja sijoitustuotteita koskevasta asetuksesta

08.01.2016

Euroopan kolmen valvontaviranomaisen (ESMA, EBA, EIOPA) yhteiskomitea on julkaissut kuulemispyynnön paketoituja sijoitustuotteita koskevasta ns. PRIIPS-asetuksesta. Kuulemispyynnössä sidosryhmiä pyydetään ottamaan kantaa asetuksessa mainittujen keskeisten informaatiodokumenttien (Key Information Documents, KID) sisältöön ja esitystapaan.

Selkeää ja vertailtavissa olevaa tietoa yksityissijoittajille

Viimeistellyssä ja implementoidussa muodossaan keskeisten informaatiodokumenttien tarkoituksena on tarjota yksityissijoittajille kuluttajaystävällistä tietoa, jonka avulla yksityissijoittajien on mahdollista ymmärtää ja vertailla paketoituja sijoitustuotteita koko unionin alueella riippumatta siitä, onko tuotteiden tarjoajajana pankki, vakuutusyhtiö vai muu palveluntarjoaja.

Kuulemispyyntöön voi osallistua 29.1.2016 asti. Suomessa sidosryhmien puolesta yhteisen kannanoton kuulemispyyntöön jättänee Finanssialan Keskusliitto (FK).

Back to Top