”Ei se voittaminen, vaan tyytyväinen asiakas” – Kalle Lyyra nauttii vastuusta

14.06.2018

Lexiaan haettiin syksyllä 2016 finanssialan juristia. Kalle Lyyralla oli muutaman vuoden työkokemus alalta ja rohkeana hän päätti kokeilla. Kallella oli tahto kehittyä oman erikoisalansa parhaaksi asiakkaan ollessa keskiössä.

 

Kalle työskentelee Lexian finanssitiimissä. Yhä useammin asiakkaan kanssa tehdään syvällistä yhteistyötä suunnitelmallisesti ja pöydän ääreen valitaan kulloiseenkin tilanteeseen parhaat osaajat. Lexiassa vierastetaankin siiloutumista ja palvelutiimiin valjastetaan asiakkaan päämäärän kannalta sopivimmat henkilöt tiimirajoihin katsomatta.

 

Aiemmin Kalle työskenteli sijoituspalveluyrityksessä, ja Lexia oli hänen ensimmäinen työnsä asianajotoimistossa.

 

”Sain heti aloitettuani paljon vastuuta, kuten osasin odottaa haastattelun perusteella. Pidän siitä, sillä saan silloin enemmän ja parempaa aikaiseksi. Juristin on otettava asiakkaan asiat omaksi asiakseen, vastuullisuus asiakkaaseen nähden on todella tärkeää”, Kalle kertoo.

Asiakastyö opettaa

Kalle päätti aikanaan erikoistua finanssialan regulaatioon sen vaativuuden ja analyyttisyyden vuoksi: sama pykälä voi tarjota ratkaisun monenlaisiin kysymyksiin. Kallen mielestä finanssijuridiikassa kysymykset ovat hyvin monipuolisia, ja yleensä ne ovat yksityiskohtaisia sekä edellyttävät syvällistä asiantuntemusta, joissa yksityiskohtien ymmärtämisen merkitys on tärkeä. Juristin on löydettävä olennainen ja annettava konkreettinen ratkaisu, jolle on kestävät juridiset perusteet ja joka auttaa asiakasta saavuttamaan päämääränsä.

 

Kalle hoitaa asiakkuuksia itsenäisesti osana finanssitiimiä. Tyypillisen työpäivän aikana hän luonnostelee rahoitukseen ja yritysjärjestelyihin liittyviä sopimuksia, selvittää vastauksia asiakkaiden regulaation tulkintaa koskeviin kysymyksiin sekä antaa ratkaisuehdotuksia – kaikkien tehtävien tavoitteena on asiakkaan liiketoiminnan vieminen eteenpäin.

 

”Olen tekemisissä asiakkaiden kanssa päivittäin ja huomannut, että hyvä juristi on myös äärimmäisen hyvä asiakkaiden kanssa”, Kalle sanoo.

 

Kalle on kiinnostunut erityisesti myös yritysjärjestelyistä. Niissä törmää välillä hankaliin tilanteisiin, sillä on ymmärrettävä kaikkien osapuolten intressit, kyettävä tulkitsemaan näitä intressejä oman päämiehen etujen mukaisesti ja silti viemään osapuolia kohti yhteistä päämäärää.

 

”Saan sopivassa suhteessa vastuuta ja vapauksia, mutta myös ohjausta. Tämä kombinaatio toimii hyvin ainakin minulle ja vauhdittaa kehittymistäni työssä parhaalla mahdollisella tavalla”, Kalle summaa.

Tekoäly tulee ja auttaa

Kalle on palannut takaisin toimistoarkeen vasta pari viikkoa sitten – kevään hän työskenteli viikoittain muutaman päivän asiakkaan tiloissa. Tämänkaltaisen epäsäännöllisen työnteon arvioidaan tulevaisuudessa lisääntyvän juristin työssä. Asiantuntija-arvioiden mukaan Kalle ikätovereineen tulee kokemaan työelämän valtavan mullistuksen: epätyypillisiä työsuhteita, ajasta ja paikasta riippumatonta työskentelyä, tekoälyä ja automatisointia.

 

”Totta kai tiettyjä tehtäviä on hyvä automatisoida. Tähän työhön tulee koko ajan lisää teknologiapuolta ja seuraan kehitystä tiiviisti. Esimerkiksi finanssialan rakenteet ovat muuttumassa melko radikaalisti ja on mielenkiintoista nähdä, miten toiminta tehostuu. Laadukkaan juridiikan tuottaminen vahvistuu sen myötä, mitä nopeammin esimerkiksi DD-tarkastukset ja muut manuaaliset työt saadaan tekoälyn hoiviin”, Kalle toteaa.

Ei se voittaminen, vaan tyytyväinen asiakas

Kilpailuviettiä ja voitontahtoa Kallelta on löytynyt pienestä asti: veljien kanssa on kilpailtu kaikesta läpi elämän. Työelämässäkin vahva kilpailuvietti saa näkyä.

 

”Voittaminen ja kehittyminen ovat minulle todella tärkeitä ja haluan, että meidän finanssitiimimme on muita parempi. Mitä paremmin pystymme tarjoamaan asiakkaille ratkaisuja ja teemme laadukasta juridiikkaa, sitä suurempia caseja ja asiakkaita saamme hoitaaksemme – totta kai saan siitä kiksit”, Kalle myöntää.

 

Kallen kollegat kiittelevät häntä tarkkuudesta sekä taidosta selvittää pienimmätkin nyanssit ja hallita yksityiskohdat.

 

Parhaita onnistumisia ovat kuitenkin tyytyväiset asiakkaat.

 

”Paras palaute on se, kun asiakas palaa yhä uudelleen puoleemme uusien ja entistä vaativampien asioiden kanssa. Tämä kertoo luottamuksesta ja siitä, että olemme tarjonneet asiakkaalle laadukkaita ratkaisuja sekä hyvän palvelukokemuksen.”

 

(Teksti: Tuija Hirvonen)
Back to Top