Jorma Yli-Jaakkola Lexian finanssi- ja vakuutusoikeus- sekä fintech-praktiikoiden vetäjäksi

07.10.2020

Jorma Yli-Jaakkola
  • Lexian finanssi- ja vakuutusoikeus- sekä fintech-praktiikoiden uusi vetäjä Jorma Yli-Jaakkola on kokenut juristi, joka on työskennellyt niin Helsingissä kuin Lontoon Cityssäkin. Lexialle hän siirtyy Boreniukselta.
  • Finanssi- ja fintech-yritysten sääntely monimutkaistuu nyt vauhdilla, kun dataan kytkeytyvän sääntelyn rooli kasvaa.
  • Yli-Jaakkola uskoo, että asianajotoimistojen vanhat toimintamallit eivät enää riitä vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin.

Lexia on kutsunut Jorma Yli-Jaakkolan (OTM, EMBA) osakkaaksi. Hän tulee Lexialle vetämään finanssi- ja vakuutusoikeus- sekä fintech-praktiikoita.

”Regulaation määrä kasvaa tulevaisuudessa entisestään. Finanssialalla edellytykset compliance-toimintoa kohtaan ovat hyvin korkeat verrattuna moneen muuhun toimialaan. Sääntelyn vaatimukset kovenevat, mutta niin kovenevat myös seuraamukset. Se vaatii yhä enemmän fokusta yrityksen ylimmältä johdolta”, Jorma Yli-Jaakkola sanoo.

”Lexian näkemys asianajoalan tulevaisuudesta käy yksiin omien ajatusteni kanssa. Asiakkaiden vaatimukset ovat muuttuneet, eivätkä asianajoalan vanhat toimintamallit enää riitä”, hän jatkaa.

Lexiaan vaikutuksen teki Yli-Jaakkolan vahva liiketoiminnan tuntemus ja monipuolinen kokemus niin Suomesta kuin ulkomailtakin.

”Finanssiala ja fintech ovat strategisesti tärkeitä alueita Lexialle. Kuten kaikilla juridiikan alueilla, Lexia tuntee juridiikan lisäksi liiketoiminnan ja toimii asiakkaan kumppanina ennakoiden riskejä ja tunnistaen mahdollisuuksia. Palvelumallimme antaa johtoryhmälle työrauhan, kun me kannamme vastuun lakiasioista”, sanoo Lexian toimitusjohtaja Samuli Koskela.

Yli-Jaakkola on tehnyt pitkän uran finanssimarkkinoiden parissa. Hän on työskennellyt esimerkiksi Euroclearilla lähes 14 vuotta vaativissa rooleissa Helsingissä ja Lontoossa, muun muassa lakiasiainjohtajana ja johtoryhmissä. Lexialle Yli-Jaakkola siirtyy asianajotoimisto Boreniukselta.

Finanssialan sääntely on ollut viime vuodet kovassa myllerryksessä. EU:n rahoitusmarkkinoita sääntelevät direktiivit ovat pakottaneet pankkeja avaamaan toimintaansa uusille, ketterille fintech-yrityksille. Asiakkaat haluavat yhä personoidumman käyttökokemuksen, ja samaan aikaan tietoturva ja -suoja ovat nousseet kriittisen tärkeiksi jokaiselle asiakastietoja käsittelevälle yritykselle.

Oman päänsärkynsä suomalaisille fintech-yrityksille tuovat kauppapoliittiset jännitteet. Ne eivät ole vielä realisoituneet sääntelyhankkeisiin, mutta kansallisvaltioiden ja suurvaltojen kilvoittelun tuomana riskinä on sääntelyn fragmentoituminen. Huomisen sääntelytarpeisiin vastaaminen vaatiikin kansainvälisiä verkostoja ja ennakoivaa otetta.

”Fintech-yrityksille myllerrys tuo isoja ja kiinnostavia kasvumahdollisuuksia. Oikein toimimisen kulttuuria vaalivat yritykset ovat etulyöntiasemassa tuodessaan asiakkaille parempia palveluita, joita asiakkaat uskaltavat ja haluavat käyttää. Vaatimukset eivät ole vain välttämättömyyksiä vaan auttavat rakentamaan luottamuksesta kilpailuetua”, Yli-Jaakkola sanoo.


Lisätietoja:
Samuli Koskela, toimitusjohtaja, partneri, puh. 040 588 832, samuli.koskela@lexia.fi

Tuija Hirvonen, viestintäasiantuntija, puh. 040 136 6711, tuija.hirvonen@lexia.fi

Back to Top