Fivan tiukempi linja pitää kohdistaa oikein

11.03.2019

Arvonluonnin tulevaisuus -blogi: Kukkulan kuninkaat ovat kuolleet – arvo luodaan yhdessä - Lexia

Tämä mielipidekirjoitus on julkaistu Kauppalehden Debatti-palstalla 14.3.2019.

 

Kauppalehti (6.3.) uutisoi, että Finanssivalvonta arvioi valvontakriteerejään ja sanktiomenettelyjään uudelleen viime aikojen rahanpesun ehkäisyn laiminlyöntien johdosta. Linjan tiukentaminen onkin perusteltua viimeaikaisten rahanpesupaljastusten valossa.

 

Sääntelyllä ja tehokkaalla valvonnalla on erittäin tärkeä rooli: se ylläpitää finanssimarkkinoiden vakautta, turvaa sijoittajan suojaa ja luo ennustettavuutta. Oikein toteutettuna ja mitoitettuna tämä on ehdoton kilpailuvaltti rajat ylittävillä kansainvälisillä finanssimarkkinoilla.

 

Reaktiivisten tiukennusten sijasta tavoitteena uudistuksissa pitäisi aina olla toimintaympäristön kehittäminen kokonaisuutena ja keinoilla, jotka ovat toimialan kannalta tehokkaimpia, vaikuttavimpia ja kilpailukykyisimpiä.

 

Valvonnan tiukentumisen pitäisi kohdistua myös suhteellisesti oikein. On selvää, että suurelta liikepankilta pitää edellyttää enemmän toimia kuin esimerkiksi muutaman hengen rahoitusyhtiöltä. Kaikki hyötyvät, kun valvonta keskittyy olennaisiin ja riskialtteimpiin toimintoihin sen sijaan, että jokaiselta toimijalta kokoon ja tyyppiin katsomatta vaaditaan täysin samankaltaisia, laajoja prosesseja.

 

Päätökset finanssitoimialalle pääsystä pitäisi joka tapauksessa pystyä saamaan nykyistä prosessia kevyemmin ja nopeammin. Varsinkin uudenlaisten, teknologiaa hyödyntävien toimijoiden pääsy markkinoille kestää nykyisin kovin pitkään, eikä hakuprosessin aikana viranomaisilta aina saa tarvittavaa tulkintatukea uusien innovaatioiden sääntelykehikkoon liittyen.

 

Parhaimmillaan FIVAn päätös valvonnan tiukentamisesta toki ratkaisee edellä mainittuja ongelmia. Tehokas ja hyvin toimiva valvontakoneisto mahdollistaa markkinoiden tarkan seurannan ja nopean reagoinnin markkinahäiriöihin. Tämä mahdollistaa puolestaan sen, että alkuvaiheen markkinoille pääsyn kynnystä eli toimilupavaihetta voisi nopeuttaa ja yksinkertaistaa keventämällä ja tehostamalla tulkintoja ja käytännön hakuprosessia.

 

Tällöin FIVA voisi jo toimilupavaiheessa luottaa enemmän valvottavan tekemään ilmoitukseen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja sallia toiminnan aloittamisen nykyistä huomattavasti kevyemmällä taustaselvityksellä ja nopeammin. Jälkikäteinen seuranta ja tehokas markkinavalvonta puuttuisivat epäkohtiin, mikäli toiminta ei kaikin osin lopulta täyttäisi vaatimuksia. Tämä edistäisi finanssialan kukoistusta Suomessa.

 

Olli Kiuru

Asianajaja, osakas ja finanssioikeuden asiantuntija

Puheenjohtaja, Fintech Finland ry

Back to Top