Finanssivalvonta tekee arvioinnin vakuutusyhtiöiden compliance-toiminnoista

07.10.2019

Korona heiluttaa markkinoita – mitä regulaatiokysymyksiä rahastotoimijoiden tulee ottaa huomioon?

Finanssivalvonta on ilmoittanut, että se tekee vahinko- ja henkivakuutusyhtiöihin compliance-toimintoa koskevan teema-arvion ja työeläkevakuutusyhtiöihin toimintoa koskevat tarkastukset huhtikuun 2020 loppuun mennessä.

Finanssivalvonnan arvioinnin keskeisenä osa-alueena tulevat olemaan compliance-toiminnon organisoinnin ja toiminnan vaikuttavuuden arviointi, erityisesti säännösten noudattamisessa mahdollisesti esiintyneiden puutteiden havaitseminen ja välittyminen vakuutusyhtiön päätösprosessiin.

Compliance-toiminto vakuutusyhtiössä

Vakuutusyhtiöllä on oltava Compliance-toiminto, mutta sen järjestämiseen vaikuttavat suuresti vakuutusyhtiön toiminnan laatu ja laajuus. Compliance-toiminnon tulee kattaa ainakin kaikki vakuutusyhtiön toiminnan keskeiset osa-alueet, ja sen tulee ulottua asianmukaisesti vakuutusyhtiön eri organisaatiotasoille. Toiminnon voi järjestää monin eri tavoin, kuten esim. ulkoistamalla, mutta vakuutusyhtiön on aina itse huolehdittava toiminnon jatkuvuudesta ja pysyvästä asianmukaisesta hoitamisesta.

Compliance-toiminto on keskeinen osa vakuutusyhtiön sisäistä valvontaa; toiminnan tarkoituksena on varmistaa säännösten sekä yhtiön sisäisten ohjeiden ja toimintaperiaatteiden noudattaminen. Compliance-toiminto myös arvioi säännösten noudattamisessa mahdollisesti esiintyneiden puutteiden estämiseksi ja korjaamiseksi vakuutusyhtiössä tehtyjen toimenpiteiden riittävyyttä. Compliance-toiminto hoitaa tehtäväänsä itsenäisesti ja hoitaa valvomistaan muista toiminnoista riippumattomasti.

Riskien tunnistamisen ja arvioinnin kautta compliance-toiminto on keskeinen osa vakuutusyhtiön riskienhallintaa. Asiantuntevan ja tehokkaan compliance-toiminnan merkitys korostuu tyypillisesti säännösten muuttuessa, mutta myös esimerkiksi sääntelyssä rajatulla toimialalla pysymisen varmistamisessa ja osaamiselle asetettujen vaateiden täyttymisen arvioinnissa sekä edelleen toiminnan- ja tuotekehityksen yhteydessä

Autamme compliance-toiminnon järjestämisessä – Ota yhteyttä

Haluamme olla mukana luomassa yritykseesi oikean tekemisen kulttuuria. Tunnemme regulaation ja juridisten kysymysten vaikutukset liiketoimintaan, mutta samalla etsimme myös regulaatiosta tarjoutuvia uusia mahdollisuuksia järkeistäen usein asiakkaidemme toimintaa. Mielestämme compliancen tehtävä ei suinkaan ole kieltää kaikkea, vaan pikemminkin ohjata, mahdollistaa ja tukea liiketoimintaa. Jos siis tunnistat puutteita yrityksesi compliancessa, ota yhteyttä, niin laitamme asiat kuntoon sinulle sopivimmalla tavalla.

Tutustu compliance-palveluihimme tarkemmin täältä >>


Teksti: Riikka Simola, Associate, puh. +358 40 576 1302, riikka.simola@lexia.fi


Finanssi- ja vakuutusoikeus -praktiikan yhteyshenkilö:

Olli Kiuru, partner, olli.kiuru@lexia.fi, puh. +358 40 7168 020

Back to Top