Finanssivalvonta on tiukentanut valvontaansa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyen

03.06.2019

Rahanpesun ja terrorismin

Finanssivalvonta aikoo jatkossa määrätä hallinnollisia seuraamuksia rahanpesulain mukaisia velvoitteita laiminlyöneille. Tämän ohella Finanssivalvonta lisää merkittävästi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvien tarkastuksien määrää.

 

Suositusten aika on siis ohi. Suunta kohti laiminlyöntien sanktioimista on otettu pohjoismaista viitekehystä mukaillen: esimerkiksi Ruotsissa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvistä laiminlyönneistä on jo määrätty miljooniinkin euroihin kohonneita seuraamusmaksuja. Finanssivalvonnan rahanpesulain puitteissa määräämät seuraamusmaksut voivat nousta myös Suomessa samaan suuruusluokkaan. Liikevaihtoperusteisten seuraamusmaksujen kohdistuessa luotto- ja rahoituslaitoksiin rajautuu seuraamusmaksu muiden osalta enintään joko kaksinkertaiseen määrään teolla tai laiminlyönnillä saavutetusta hyödystä tai miljoonaan euroon, sen mukaan kumpi on korkeampi.

 

Viimeaikaisten tapahtumien ohella painetta valvonnan tiukentamiseen luo rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän FATF:n (Financial Action Task Force) Suomea koskeva maa-arvio, joka edellyttää Finanssivalvonnalta huomattavasti aiempaa intensiivisempiä ja tehokkaampia valvontamenettelyjä. Myös Pohjoismaiset valvojat ovat tiivistäneet yhteistyötään entisestään. Paine valvonnan tiukentamiseen on siis kansainvälinen, ja viesti valvonnan ja laiminlyönteihin puuttumisen tehostamisen tarpeesta selkeä. Vahvistetulla valvonnalla tavoitellaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä myös ennaltaehkäisevästi, minkä takia pieniinkin laiminlyönteihin tullaan puuttumaan aiempaa herkemmin.

 

Tehokkaan laiminlyönteihin puuttumisen toteuttamiseksi Finanssivalvonta perusti maaliskuun alussa Rahanpesun estäminen -toimiston sekä kaksinkertaisti rahanpesun estämisen valvontaan käyttämänsä resurssit. Henkilöstöresurssien kaksinkertaistaminen mahdollistaa aiempaa perusteellisemman toimilupa- ja rekisteröintivaiheen valvonnan sekä tehokkaamman reagoinnin yhteydenottojen tai median kautta esiin tulleisiin rahanpesun estämisen laiminlyöntiepäilyihin.

 

Uuden toimiston toiminta sai tosiasiallisen lähtölaukauksensa toukokuussa, kun toimiston päälliköksi nimitettiin Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskuksen päällikön paikalta Finanssivalvontaan siirtynyt oikeustieteen kandidaatti Pekka Vasara. Finanssivalvonta on myös vahvistanut rahanpesun torjumisen yhteistyötään Pohjoismaiden sekä Baltian valvontaviranomaisten kanssa.

 

Tehostettuun valvontaan ja merkittävästi lisääntyviin tarkastuksiin onkin syytä varautua täyttämällä rahanpesulaissa asetetut velvoitteet viimeistään nyt. On todennäköisestä, että ensimmäiset laajemmat tarkastuskierrokset käydään läpi ensi syksyn aikana. Lisäksi samalla on syytä käydä läpi oma rahanpesun riskiarvio. Huolellisesti laaditun ja toiminnan erityispiirteet huomioivan riskiarvion kautta voidaan usein virtaviivaistaa sisäisiä prosesseja – keskittymällä oman toiminnan kannalta merkittäviin riskeihin rahanpesun riskiä kuitenkaan kasvattamatta.

 

Lisätietoja:

Olli Kiuru, Partner – Banking and Finance

olli.kiuru@lexia.fi, +358 40 716 8020

Back to Top