EMIR-raportoinnin teknisiä standardeja päivitetään

08.01.2016

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) julkaisi 13.11.2015 päivityksen EMIR-asetuksen raportointivaatimuksia koskeviin teknisiin standardeihin. EMIR velvoittaa johdannaisten käyttäjät raportoimaan johdannaissopimukset kauppatietorekistereille määriteltyä dataformaattia noudattaen.

Teknisten standardien päivitys:

  • selventää tietokenttiä mukaan lukien kenttien kuvaukset, pyydetty tiedon muoto tai molemmat
  • mukauttaa olemassa olevia kenttiä noudattamaan ESMA:n julkaisemien kysymysten ja vastausten (Q&A) raportointilogiikkaa
  • ottaa mukaan uusia kenttiä ja arvoja heijastamaan markkinakäytäntöjä tai muita tarpeellisia sääntelyyn perustuvia vaatimuksia.

Komissiolla on kolme kuukautta aikaa hyväksyä ESMA:n luonnostelemat tekniset standardit, minkä jälkeen Euroopan parlamentilla ja neuvostolla on mahdollisuus esittää vastalauseita tietyn ajan.

Back to Top