Direktiivi muuttaa vakuutusmyynnin pelisääntöjä – Asiakkaan turva paranee

07.11.2017

Hallitus on antanut esityksen vakuutusten tarjoamisesta annetun direktiivin (IDD Directive on Insurance Distribution) täytäntöönpanemiseksi. Vakuutusedustuksesta annettu laki kumotaan ja muun muassa vakuutussopimus- ja vakuutusyhtiölakiin on tulossa muutoksia. Direktiivi on pantava kansallisesti täytäntöön viimeistään 23. helmikuuta 2018. EU-tasoisen täsmentävän sääntelyn viivästyminen saattaa aiheuttaa sen, että kansallisen sääntelyn voimaantulo siirtyy ainakin osittain syksyyn 2018.

Muutoksia vakuutusyhtiöille ja -edustajille – Myös uusia toimijoita sääntelyn piirin

Vakuutusten tarjoaminen verkossa esimerkiksi vertailusivustojen välityksellä tulee entistä selvemmin sääntelyn piiriin.

 

Suurin osa uusista velvollisuuksista koskee myös sivutoimisia vakuutusedustajia. Sääntelyn piiriin kuuluvat esimerkiksi useat autoliikkeet ja leasing-sopimusten ohessa vakuutuksia tarjoavat yritykset. Koulutusvelvollisuuden tapaan osaa velvollisuuksista on kuitenkin kevennetty sivutoimisille vakuutusedustajille.

 

Tavanomaisiin sivutoimisiin vakuutusedustajiin ei tule sekoittaa eräitä sivutoimisia vakuutusedustajia, joiden tarvitsee noudattaa vain pientä osaa uuden lain säännöksiä. Matkatoimistot, silmälasikauppiaat sekä matkapuhelin- ja kodinkoneliikkeet myyvät usein tuotteisiin tai palveluihin liittyviä vakuutuksia ja kuuluvat tähän kevyemmin säänneltyyn kategoriaan.

 

Eräiden sivutoimisten vakuutusedustajien määritelmä vastaa suurelta osin toimintaa, jonka nykyinen laki vakuutusedustuksesta rajaa soveltamisalansa ulkopuolelle. Uusi laki asettaa tiedonantovelvollisuuksia ja muun muassa markkinointia, palkitsemista ja kytkykaupan kieltoa koskevat säännöt soveltuvat myös näihin toimijoihin.

 

Osa lain säännöksistä soveltuu myös jälleenvakuutuksia ja suurten riskien varalta annettuja vakuutuksia tarjoaviin.

 

Vakuutusedustajien jaottelu vakuutuksenantajista riippumattomiin vakuutusmeklareihin ja muihin asiamiehiin säilyy ennallaan. Myös vakuutusmeklarin palkkionottokielto säilyy.

Hyvämaineisuutta ja ammattitaitoa

  • Hyvämaineisuuden vaatimukset laajenevat vakuutusedustusyritysten johtoon ja omistajiin.
  • Vakuutusedustajien johdolle kollektiivinen ammattitaitovaatimus.
  • Vuosittainen 15 tunnin koulutusvelvollisuus vakuutusten tarjoamiseen suoraan osallistuville henkilöille.
  • Vakuutusedustajien henkilöstön rekisteröintivaatimus alenee 50 prosentista 30 prosenttiin.

Suurimmat uudistukset toimintatapoihin

  • Vakuutuksenantajille tulee velvollisuus ylläpitää vakuutusten hyväksymismenettelyä. Menettelyssä on määritettävä kullekin vakuutukselle yksilöidyt kohdemarkkinat.
  • Asiakkaan edun kanssa ristiriidassa olevat myyntitavoitteet ja palkitsemisjärjestelyt kielletään. Palkkio tai etu ei saa kannustaa suosittelemaan muuta kuin asiakkaan tarpeisiin parhaiten sopivaa vakuutusta. Asiakasta on informoitava palkkioiden luonteesta.
  • Kuluttajamyynnissä tai kuluttajasuhteeseen rinnastettavassa myynnissä kytkykaupat kielletään. Asiakkaalle on tarjottava mahdollisuutta ostaa vakuutus, tavara tai palvelu erikseen. Palveluntarjoaja voi vaatia, että asiakas vakuuttaa ostamansa tai vuokraamansa tavaran/palvelun. Ehtona ei kuitenkaan saa olla, että asiakas tekee vakuutussopimuksen tietyn vakuutuksenantajan kanssa.
  • Kytkykauppoja rajoitetaan ja niihin liittyvää tiedonantovelvollisuutta laajennetaan myös muihin kuin kuluttaja-asiakkaisiin.
  • Vakiomuotoinen asiakirja vahinkovakuutustuotteille.
  • Sijoitusvakuutusten myyntiin tulee mm. kannustimia, eturistiriitojen hallintaa sekä asianmukaisuuden ja soveltuvuuden arviointia koskevia vaatimuksia.
Lisätiedot:

Katja Flittner, Associate, puh. +358 50 410 0512, katja.flittner@lexia.fi

 

Back to Top