Evervest

Evervest uudistaa varainhoitopalveluja hyödyntäen älykkäitä algoritmeja

Evervest automatisoi varainhoitopalvelujen markkinaa. Lexia toimii Evervestin ulkoistettuna Compliance-asiantuntijana.

Kolme yrittäjää avasivat Suomessa täysin automatisoidun, robottipohjaisen sijoituspalvelun, joka mullistaa sijoituspalvelumarkkinat.

 

Evervest Oy tarjoaa varainhoitopalvelun, joka pohjautuu yksinomaan digitalisaatioon ja algoritmeihin, mikä mahdollistaa sen, että yhtiö voi suunnata resurssinsa tehokkaasti kulujen alentamiseen ja asiakaskokemuksen kehittämiseen. Finanssivalvonta on myöntänyt Evervest Oy:lle toimiluvan sijoituspalvelutoiminnan harjoittamiseen vuoden 2016 lopulla.

 

Lexia on nimitetty Evervest Oy:n ulkoistetuksi compliance-asiantuntijaksi ja oikeudelliseksi yhteistyökumppaniksi, joka tarjoaa yhtiölle jatkuvia yleisiä oikeudellisia palveluita. Lexian Fintech-tiimi seuraa sääntelyssä tapahtuvia muutoksia, ja arvioi muutosten vaikutukset Evervestin liiketoimintaan, sekä huolehtii mahdollisten riskien tunnistamisesta ja tarvittavien toimenpiteiden toteuttamisesta. Lexian rooli on ollut yhtiölle elintärkeä digitaalisia omaisuudenhallintapalveluita koskevan sääntelyn haltuun ottamisessa.

 

 

Back to Top