AKL

AKL:n jäsenet kääntyvät puoleemme lakiasioissa

Tarjoamme Autoalan Keskusliiton jäsenille Help-desk -palvelut. Liiton lakiasiainjohtaja Timo Niemi kertoo yhteistyön perusteista ja kokemuksista.

Autoalan Keskusliiton lakiasiainjohtaja Timo Niemi kertoo yhteistyön perusteista ja kokemuksista:

Tarjoamme AKL:n jäsenille yritystoimintaan oikeudellista neuvontaa Legal Help Deskin muodossa.

Legal Help Desk AKL:n jäsenille

Lisäarvo. Lainsäädännön tunteminen on osa autoliikkeen ja korjaamon ammattitaitoa ja selkeä kilpailuetu. Neuvontapalvelu kattaa kaikki liikejuridiikan alat.

Erityiskysymykset. Asiantuntijamme neuvovat erityisesti seuraavissa kysymyksissä: kuluttajansuoja-, markkinointi- ja sopimusoikeus, autokauppaan ja huoltotoimintaan liittyvät kysymykset, etämyynti ja verkkokauppa sekä asiakastietojen hallintaan ja tietosuojaan liittyvät kysymykset.

Yksinkertaisuus. Palvelu on maksutonta AKL:n jäsenille. Jos emme pysty ratkaisemaan kysymystä neuvontapalvelun puitteissa, kerromme tästä asiakkaalle ja ehdotamme erillisen toimeksiannon tekemistä. Jäsenyritykset saavat asianajopalvelumme erikoishintaan.

Tietosuojaopas opastaa oikeaan asiakastiedon käsittelyyn

Laadimme yhteistyössä Autoalan Keskusliiton kanssa tietosuojaoppaan asiakastietojen käytöstä autoalalla.

Asiakas- ja muiden henkilötietojen käsittely on tarkkaan säänneltyä. Tarkoituksena oli tuottaa AKL:n jäsenyrityksille tietoa henkilötietojen käsittelyä koskevasta lainsäädännöstä sekä parhaista käytännöistä. Näin asiakastietojen käyttöä voidaan tehostaa AKL:ssa tavalla, joka hyödyttää alan toimijoita ja tarjoaa lisäarvoa myös asiakkaille.

Seuraamme AKL:n tukena lainsäädännön ja toimintamallien kehittymistä ja tarvittaessa tarkennamme ohjeistusta esimerkiksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen käytännön vaikutusten mukaisesti. EU:n tietosuoja-asetus tulee voimaan keväällä 2018, ja sen myötä tietosuoja-asioiden merkitys yrityksissä tulee korostumaan entisestään.

Back to Top