Aki Kaurismäen tuotantoyhtiö Sputnik Oy voitti tekijänoikeusriidan lavastajaa vastaan

13.02.2018

Aki Kaurismäen tuotantoyhtiö Sputnik Oy voitti tekijänoikeusriidan lavastajan kanssa - Lexia

Markkinaoikeus on hylännyt lavastaja Markku Pätilän kanteen Aki Kaurismäen tuotantoyhtiö Sputnik Oy:tä vastaan. Syksyllä 2017 alkunsa saanut tekijänoikeusriita koski Kaurismäen Toivon tuolla puolen -elokuvan lavastusta. Pätilän mukaan lavastuksen tekijänoikeus olisi kuulunut yksinomaan hänelle, vaikka elokuvan lopputeksteissä Pätilän lisäksi lavastajiksi on mainittu myös kaksi muuta henkilöä. Lisäksi Pätilä vaati elokuvan kopioita hävitettäväksi sekä Sputnik Oy:ltä korvauksia tekijänoikeuden loukkaamisesta. Tuotantoyhtiö Sputnik kiisti kaikki Pätilän vaatimukset.

 

Markkinaoikeus totesi 13.2.2018 antamassaan päätöksessä elokuvan olevan visuaalisilta osiltaan kokonaisuus, jonka muodostavat ja jossa sekoittuvat elokuvaa varten luodut lavasteet, rekvisiitta ja muu visuaalinen ilme. Lavastuksen tarkoitus ei yleensä ole erottua elokuvasta, vaan sulautua siihen sekä tukea kerrontaa ja kokonaisuutta. Toivon tuolla puolen -elokuvan lavastus on syntynyt useiden henkilöiden eri vaiheissa tapahtuneet vuorovaikutuksen seurauksena. Markkinaoikeus toteaa, että lavastus on siten osa elokuvaa, eikä elokuvasta erotettavissa oleva itsenäinen lavastusteos.

 

”Markkinaoikeuden ratkaisu tukee Aki Kaurismäen näkemystä siitä, että elokuvanteossa voi useilla henkilöillä olla ratkaiseva osuus lopputuloksen visuaaliseen ilmeeseen. Siksi kunnia ei voi tässäkään tapauksessa kuulua vain yhdelle henkilölle”, toteaa Sputnik Oy:tä edustanut asianajaja Peter Jaari.

 

Pätilä joutuu korvaamaan Aki Kaurismäen tuotantoyhtiölle oikeudenkäynti- ja asianosaiskulut, yhteensä noin 88 000 euroa.

 

Lisätiedot:

Peter Jaari, osakas, puh: +358 50 308 4125, peter.jaari@lexia.fi

 

 

Back to Top